Skip to main content

Docker

Docker tutorials

Kỹ thuật tạo chứng chỉ SSL cho subdomain với Cloudflare & Docker

Let’s Encrypt giúp bạn dễ dàng tạo và cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí bằng ứng dụng khách certbot ...

Tạo VPN server với WireGuard trên Docker

Chuẩn bị Ubuntu 20.04 LTS Docker Cài đặt docker và docker-compose sudo apt-get install ap...

Cài đặt Nginx Reverse Proxy để triển khai nhiều ứng dụng sử dụng Docker

Để triển khai nhiều ứng dụng trên Docker ngoài việc mapping hoặc expose ra bên ngoài thì chúng ta...

Setup một vpn pritunl với docker

Chuẩn bị Centos, Ubuntu, Debian… Docker, docker-compose Các bước thực hiện Tạo một máy ảo...

Uptime Kuma - công cụ theo dõi trạng thái uptime website và service trên server

Bài viết này mình chia sẻ các bạn một tool khá hữu ích trong việc theo dõi trạng thái uptime webs...

Kỹ thuật sử dụng chứng chỉ SSL với Traefik Proxy, Clouflare và Let's Encrypt

Traefik là một HTTP reverse proxy hiện đại, cũng là load balancer để làm cho việc deploy hệ thống...

Docker Container Monitoring với CTOP và Glances

Tổng quan Khi mọi người triển khai và sử dụng Docker trong các dự án của mình. Mọi người muốn th...

Build một ứng dụng web đơn giản dùng NodeJS

Chuẩn bị OS: Centos, Ubuntu, Debian… Cài đặt docker, docker-compose Các bước thực hiện ...

Xây dựng NextCloud với Docker

Tổng quan NextCloud là gì? Nextcloud là một mã nguồn mở và là chương trình hỗ trợ lưu trữ và đồ...

Ghi chú về docker compose

Kiểm tra phiên bản compose v2 docker compose # V1 docker-compose version # V2 do...

Tổng hợp một số ví dụ về docker run container

MySQL​ DIR=/data/mysql mkdir -p /data/mysql/conf.d/ echo ' [mysqld] character_set_server=u...

HomeLab làm thế nào để backup Volume trong Docker

Trong bài viết này mình chia sẻ các bạn cách Backup một Docker Volume. Lấy ứng dụng Nextcloud là...