HomeLab làm thế nào để backup Volume trong Docker

Trong bài viết này mình chia sẻ các bạn cách Backup một Docker Volume.

Lấy ứng dụng Nextcloud làm ví dụ minh hoạ.

BACKUP

Backup Nextcloud Database: 

docker run --rm --volumes-from nextcloud-db-1 -v $(pwd):/backup ubuntu tar cvf /backup/backup.tar -C /var/lib/mysql .

Backup Nextcloud Data: 

docker run --rm --volumes-from nextcloud-app-1 -v $(pwd):/backup ubuntu tar cvf /backup/backupdata.tar -C /var/www/html/data .

Backup Nextcloud Configuration: 

docker run --rm --volumes-from nextcloud-app-1 -v $(pwd):/backup ubuntu tar cvf /backup/backupconfig.tar -C /var/www/html/config .

RESTORE

Execute the following command:

docker run --rm --volumes-from nextcloud-db-1 -v $(pwd):/backup ubuntu bash -c "cd /var/lib/mysql && tar xvf /backup/backup.tar" 

Restore Nextcloud Data: 

docker run --rm --volumes-from nextcloud-app-1 -v $(pwd):/backup ubuntu bash -c "cd /var/www/html/data && tar xvf /backup/backupdata.tar" 

Restore Nextcloud Configuration:

docker run --rm --volumes-from nextcloud-app-1 -v $(pwd):/backup ubuntu bash -c "cd /var/www/html/config && tar xvf /backup/backupconfig.tar"

Mời cà phê

Nếu cảm thấy blog mang đến những thông tin hữu ích cho công việc, cuộc sống, đam mê của bạn, đừng ngại ủng hộ một ly cà phê để mình có thêm động lực chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức nhé.

Bạn có thể ủng hộ mình qua:

Ví MoMo

image.png

Ví MoMo

Paypal

Hỗ trợ qua Paypal

Cám ơn mọi người!


Revision #5
Created 3 June 2024 14:23:34 by Kiên Lê
Updated 3 June 2024 15:24:19 by Kiên Lê