Skip to main content

fwconsole

Help

fwconsole help
# lists all commands
php /usr/sbin/fwconsole list
Service Start/Stop
# Start Asterisk and run other needed FreePBX commands
fwconsole start

# Stop Asterisk and run other needed FreePBX commands
fwconsole stop
Module Admin
# Check Online Repository
fwconsole ma listonline

# Install a module
fwconsole ma download ivr
fwconsole ma install ivr

# Installing specific module versions with multiple modules
fwconsole ma install foomodule:15.1.3 barmodule:15.0.9

# Upgrade all modules
fwconsole ma listonline | grep "upgrade"
fwconsole ma upgradeall

# Apply the settings changed
fwconsole reload

Mời cà phê

Nếu cảm thấy blog mang đến những thông tin hữu ích cho công việc, cuộc sống, đam mê của bạn, đừng ngại ủng hộ một ly cà phê để mình có thêm động lực chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức nhé.

Bạn có thể ủng hộ mình qua:

Ví MoMo

image.png

Ví MoMo

Paypal

Hỗ trợ qua Paypal

Cám ơn mọi người!