Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

13 total results found

Docker

Docker tutorials

docker
devops

Cài đặt Nginx Reverse Proxy để triển khai nhiều ứng dụng sử dụng Docker

Docker

Để triển khai nhiều ứng dụng trên Docker ngoài việc mapping hoặc expose ra bên ngoài thì chúng ta còn cách khác để triển khai đó là tạo một Reverse Proxy Nginx. Bài viết này mình chia sẻ các bạn làm thế nào để cài đặt một Nginx Reverse Proxy để triển khai nhiề...

docker
devops
linux

Setup một vpn pritunl với docker

Docker

Chuẩn bị Centos, Ubuntu, Debian… Docker, docker-compose Các bước thực hiện Tạo một máy ảo hoặc vps OS ở trên ở đây mình dùng Ubuntu 22.04 LTS trên Digital Ocean. Cài đặt docker, docker-compose. sudo apt update sudo apt install apt-transport-https ca-...

docker
linux
devops

Uptime Kuma - công cụ theo dõi trạng thái uptime website và service trên server

Docker

Bài viết này mình chia sẻ các bạn một tool khá hữu ích trong việc theo dõi trạng thái uptime website và service trên server đó là Uptime Kuma Chuẩn bị Centos, Ubuntu, Debian… Docker, docker-compose Cài đặt git clone https://github.com/kienle...

linux
devops
docker

Kỹ thuật sử dụng chứng chỉ SSL với Traefik Proxy, Clouflare và Let's Encrypt

Docker

Traefik là một HTTP reverse proxy hiện đại, cũng là load balancer để làm cho việc deploy hệ thống microservice được trở lên dễ dàng hơn. Tích hợp rất nhiều các thành phần infrastructure như Docker, Swarm mode, Kubernetes, Marathon, Consul, Etcd, Rancher, Amazo...

docker
devops
ssl

Docker Container Monitoring với CTOP và Glances

Docker

Tổng quan Khi mọi người triển khai và sử dụng Docker trong các dự án của mình. Mọi người muốn theo dõi dung lượng RAM, CPU, Network, Disk sử dụng cho các Container đó thường quan tâm đến Monitor. Hôm nay mình chia sẻ mọi người 2 cách để Monitor chúng nhanh và...

linux
docker
devops
monitor

Build một ứng dụng web đơn giản dùng NodeJS

Docker

Chuẩn bị OS: Centos, Ubuntu, Debian… Cài đặt docker, docker-compose Các bước thực hiện Tạo một máy ảo hoặc vps OS ở trên ở đây mình dùng Ubuntu 22.04 LTS trên Digital Ocean. Cài đặt docker, docker-compose. sudo apt update sudo apt install apt-trans...

linux
devops
docker

Kỹ thuật tạo chứng chỉ SSL cho subdomain với Cloudflare & Docker

Docker

Let’s Encrypt giúp bạn dễ dàng tạo và cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí bằng ứng dụng khách certbot ACME trên máy chủ web. Nhưng nếu bạn muốn dùng ssl cho subdomain mà không cần phải tạo certificate nhiều lần cho mỗi subdomain thì bạn làm như thế nào? Bài viết...

docker
linux

Ghi chú về docker compose

Docker

Kiểm tra phiên bản compose v2 docker compose # V1 docker-compose version # V2 docker compose version # disable v2 # docker-compose disable-v2 Tìm hiểu docker-compose.yaml file​ https://github.com/compose-spec/compose-spec/blob/master/s...

docker
docker-compose

Sử dụng Docker Compose trên Ubuntu 20.04LTS

Ubuntu

Cài đặt Docker Compose apt -y install docker-compose Thực hành về Docker Compose Tạo một Web service container vi Dockerfile FROM ubuntu MAINTAINER KienLeTV <[email protected]> ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive RUN apt-get update RUN apt-get -y...

docker
devops

Scipts cài đặt docker và docker-compose trên Ubuntu và Debian

Ubuntu

Chuẩn bị Ubuntu / Debian Docker Docker Compose Cài đặt SSH vào server và tạo file sau: nano docker-install-ubuntu.sh #!/bin/bash sudo apt update echo "Install needed" sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg lsb-release -y echo "Add D...

docker
docker-compose

Xây dựng NextCloud với Docker

Docker

Tổng quan NextCloud là gì? Nextcloud là một mã nguồn mở và là chương trình hỗ trợ lưu trữ và đồng bộ dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây. Với Nextcloud bạn có thể xây dựng cho tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân một nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu tươn...

docker
devops

HomeLab làm thế nào để backup Volume trong Docker

Docker

Trong bài viết này mình chia sẻ các bạn cách Backup một Docker Volume. Lấy ứng dụng Nextcloud làm ví dụ minh hoạ. BACKUP Backup Nextcloud Database:  docker run --rm --volumes-from nextcloud-db-1 -v $(pwd):/backup ubuntu tar cvf /backup/backup.tar -C /var/l...

docker
docker-compose